REGULAMIN ZAKUPÓW NA PORTALU INTERNETOWYM www.domzagrosz.pl

1. Definicje

 • Sklep- portal internetowy działający pod adresem www.domzagrosz.pl stanowiący własność Anna Małota AM2 Biuro Architektoniczne
 • Sprzedający – Anna Małota AM2 Biuro Architektoniczne z siedzibą pod adresem Buków 206, 32-031 Mogilany, NIP 813-294-26-02, regon 122453773 prowadzone przez Annę Małotę.
 • Klient – dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolności do czynności prawnych
 • Towary – produkty sprzedawane na portalu internetowym www.domzagrosz.pl

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów Towarów oferowanych na stronach Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 • Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Z uwagi na prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości, przysługujące Sprzedającemu do Towaru, każdy egzemplarz Towaru jest oryginalnie zabezpieczony plombą. Kupujący zobowiązuje się do honorowania praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do Towaru, które wg oświadczenia Sprzedającego nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostają przeniesione na Kupującego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Kupującego. Usunięcie przez Kupującego zabezpieczenia w postaci plomby świadczy o jednorazowym wykorzystaniu Towaru przez Zamawiającego.
 • Prawa autorskie do Towaru nie mogą być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.

3. Składanie zamówienia

 • Klient może złożyć zamówienie na Towary korzystając z:
  • formularza zamówienie znajdującego się na portalu internetowym www.domzagrosz.pl
  • adresu e-mail Sprzedającego biuro@domzagrosz.pl
 • Zamówienia mogą być składane 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
 • Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do:
  • odmówienia realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny
  • zmiany oferty sklepu, w tym m.in. zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania bądź usuwania Towarów ze sklepu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych

4. Realizacja zamówienia

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego weryfikacji przez obsługę sklepu.
  • zamówienia płatne przy odbiorze (odbiór osobisty lub za pobraniem) – po telefonicznym potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia
  • zamówienie płatne przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 • W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia w tym m.in. braku kontaktu z Klientem, podaniu błędnych danych adresowych przez Klienta, braku zaksięgowanej wpłaty na koncie sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego.
 • Zamówienie jest realizowane w ciągu 10 dni roboczych od weryfikacji zamówienia określonej w pkt powyżej. W przypadku projektów oznaczonych na stronie jako „w opracowaniu” lub „projekt koncepcyjny”, czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony i będzie każdorazowo ustalany indywidualnie w momencie potwierdzania i weryfikacji zamówienia.

5. Cena i sposób płatności

 • Wiążąca dla Klienta, jak i Sprzedającego jest cena widniejąca na stronie www.domzagrosz.pl w dniu dokonania zamówienia przez Klienta.
 • Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 • Do każdego zamówienia, poza realizowanym z odbiorem osobistym, doliczane są koszty przesyłki.
 • Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie:
  • przelewem (przedpłata) na konto Sprzedającego w Idea Bank S.A. nr konta: 84 1950 0001 2006 0227 6902 0002
  • gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, w przypadku przesyłki za pobraniem
  • gotówką przy odbiorze osobistym.
 • W przypadku przedpłaty lub zaliczki, Klient jest zobowiązany do wpłaty odpowiedniej kwoty na konto Sprzedającego w ciągu 3 dni roboczych.
 • W przypadku braku odnotowanej wpłaty na koncie Sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.
 • Do każdego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT.

6. Sposób i koszty dostawy

 • W przypadku innym niż odbiór osobisty, dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Koszt przesyłki jest zależny od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności i wynosi:
  • Poczta Polska (paczka) – wysyłka bez pobrania (przedpłata) – 20 zł
  • Poczta Polska (pocztex) – wysyłka za pobraniem – 30 zł
 • Jeżeli przy realizacji zamówienia za pobraniem, wartość przesyłki wynosi minimum 3000zł, Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 10% zamówienia.
 • Ceny wymienione powyżej dotyczą tylko przesyłek krajowych na terenie Polski. Cena dostawy zagranicznej ustalana jest indywidualnie podczas potwierdzania i weryfikacji zamówienia.

7. Zwroty i reklamacje

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie internetowym www.domzagrosz.pl w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 • Klient może zwrócić Towar jedynie wtedy, kiedy nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony, w tym nie zostały usunięte plomby zabezpieczające. Zwracany Towar nie może nosić również śladów zabrudzenia, zagięcia czy rozszycia.
 • Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta.
 • W przypadku zwrotu towaru, zwracana jest kwota za Towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta przy zakupie Towaru.
 • Zwrot pieniędzy dokonywany jest w ciągu 14 dni przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów należy zgłaszać pisemnie do biura architektonicznego Anna Małota AM2 Biuro Architektoniczne, Buków 206, 32-031 Mogilany lub na adres mailowy biuro@domzagrosz.pl.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (faktura VAT).
 • Reklamacja winna zawierać następujące dane:
  • Imię i nazwisko/nazwę zgłaszającego reklamację
  • Dokładny adres zgłaszającego reklamację
  • Dokładny opis powodu reklamacji.
  Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, w kolejności ich wpływania. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia:
  • towaru w jakikolwiek sposób uszkodzonego lub zniszczonego
  • przesyłki wysłanej za pobraniem.

8. Informacje dodatkowe

 • Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego, a jakiekolwiek wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
 • Klient kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
 • Prezentacja Towarów na stronie Sklepu www.domzagrosz.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.

9. Polityka prywatności

 • Wszelkie dane osobowe są podawane przez Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację zamówienia.
 • Sprzedający nie gromadzi danych osobowych Klienta, nie przechowuje ich w sposób inny niż wynikający ze sposobu realizacji zamówienia i wykorzystuje je jedynie do kontaktu z Klientem i wystawienia dowodu zakupu (faktury VAT).