Najczęściej zadawane pytania

1. Co zawiera projekt gotowy przygotowany przez AM2 Biuro Architektoniczne?

Projekt gotowy to 4 egzemplarze projektu branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Każda z branży składa się z części opisowej oraz części rysunkowej. Dodatkowo do części konstrukcyjnej dołączone są obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, a do części instalacyjnej – projektowana charakterystyka energetyczna. Projekt zawiera również kopie uprawnień, wpisów do odpowiednich izb projektantów oraz oświadczeń o sporządzeniu projektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami na dzień sporządzenia projektu, a także zgodę na zmiany w zakresie określonym w pkt 9 poniżej.

2. Czy projekt gotowy przygotowany przez AM2 Biuro Architektoniczne jest kompletnym projektem do złożenia w Wydziale Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę?

Projekt gotowy jest kompletnym projektem architektoniczno-budowlanym budynku. Wymaga, jak wszystkie tego typu projekty dostępne na rynku, adaptacji do warunków miejscowych czyli zebrania niezbędnych dokumentów formalnych (decyzji, opinii, uzgodnień lokalnych) oraz przygotowania projektu zagospodarowania terenu. Szczegółowy sposób adaptacji projektu został opisany w dziale ABC inwestora.

3. Czy AM2 Biuro Architektoniczne mogą dokonać adaptacji projektu do warunków miejscowych?

Tak, nasze biuro może dokonać adaptacji projektu do warunków miejscowych. Zakres działalności adaptacyjnej to Powiat Krakowski, pozostałe lokalizacje – do uzgodnienia. W razie zainteresowania adaptacją, prosimy o zapytanie w formie mailowej, w odpowiedzi przygotujemy wycenę. Więcej informacji znajduje się na stronie biura w dziale: Adaptacje

4. Czy mogę zamówić lustrzane odbicie projektu?

Tak, każdy projekt można zamówić jako lustrzane odbicie. Stosowną uwagę należy umieścić w treści zamówienia. W chwili obecnej czas oczekiwania na odbicie lustrzane projektu, może być dłuższy niż czas oczekiwania na podstawowy projekt. O dokładnym terminie przygotowania lustrzanego odbicia projektu, zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

5. Czy mogę kupić dodatkowy egzemplarz projektu?

Tak, dodatkowy egzemplarz projektu można zamówić przez portal www.domzagrosz.pl łącznie z projektem budowlanym budynku lub w terminie późniejszym. Nie ma możliwości zamówienia dodatkowego egzemplarza projektu bez zamówienia projektu budowlanego.

6. Do czego może mi się przydać dodatkowy egzemplarz projektu?

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wydział Architektury zwraca inwestorowi 2 opieczętowane egzemplarze projektu. Przynajmniej jeden z nich powinien pozostać w stanie nienaruszonym. Z tego względu dodatkowy egzemplarz projektu lepiej przekazać wykonawcom, gdyż na budowie może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7. Czy mogę kupić kosztorys?

Nasze biuro jest w trakcie opracowywania kosztorysów dla poszczególnych projektów. Jeśli są Państwo zainteresowani kosztorysem, do któregokolwiek projektu, prosimy o złożenie zapytania. O dokładnym terminie przygotowania kosztorysu, zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

8. Czy mogę zamówić kosztorys przed zakupem projektu?

Tak, kosztorys mogą Państwo zamówić przed, równocześnie lub po zakupie projektu.

9. Czy mogę wprowadzić zmiany do zakupionego projektu gotowego?

Tak, wraz z projektem, otrzymują Państwo zgodę na zmiany w następującym zakresie:

 • dostosowanie fundamentów do geotechnicznych warunków miejscowych
 • dostosowanie konstrukcji więźby dachowej dla danej strefy obciążenia śniegiem i wiatrem
 • doprojektowanie pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu wysokości cokołu
 • zmiana technologii wykonania budynku przy zachowaniu normowych właściwości cieplnych i nośności elementów konstrukcyjnych
 • zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5% przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku
 • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku
 • zmiana układu funkcjonalnego budynku (wielkości, ilości i nazwy pomieszczeń) przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych
 • dostosowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych do warunków przyłączenia mediów uzyskanych od odpowiednich dysponentów
 • dostosowanie projektu do potrzeb wentylacji mechanicznej rekuperatorem poprzez likwidację kominów wentylacyjnych
 • zmiana materiałów elewacyjnych i ich kolorystyki
 • zmiana pokrycia dachu na lżejsze i jego kolorystyki